CyberKid

CyberKid Vietnam

CyberKid Vietnam was founded with the mission to ensure the safety of Vietnamese children from cyber security threats when interacting on the Internet.
Join us today

What did the press say about CyberKid Vietnam?

Let us see CyberKid's journey on social media

Introducing the hotline to protect children in cyberspace CyberHotline

Ngày 01/02/2021
See more

CyberKid ra mắt đường dây nóng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 04/02/2021
Đọc thêm

Đường dây nóng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 03/02/2021
Đọc thêm

CyberKid nỗ lực nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn mạng cho hơn 24 triệu trẻ em

Ngày 04/03/2022
Đọc thêm

Cha mẹ 4.0: Tiên phong bảo vệ con trên không gian mạng

Ngày 15/05/2021
Đọc thêm

Bảo vệ trẻ em như thế nào trên không gian mạng trong dịch Covid?

Ngày 15/05/2021
Đọc thêm

Lớp học online giúp trẻ tránh nguy cơ bị xâm hại trên không gian mạng

Ngày 17/06/2021
Đọc thêm

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trong mùa dịch

Ngày 30/06/2021
Đọc thêm

Kiến thức an ninh mạng: "Tấm khiên" bảo vệ trẻ em trên không gian số

Ngày 30/06/2021
Đọc thêm

Palo Alto Networks đồng hành với CyberKid nâng cao nhận thức không gian mạng cho trẻ em Việt Nam

Ngày 01/12/2021
Đọc thêm

Cốc Cốc hợp tác với CyberKid nâng cao nhận thức an toàn không gian mạng cho trẻ em

Ngày 22/12/2021
Đọc thêm

Báo chí nói gì về 
CyberKid Vietnam?

Cùng CyberKid nhìn lại cuộc hành trình ghi dấu trên những kênh Truyền thông đại chúng.

Giới thiệu đường đây nóng để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng CyberHotline

Ngày 01/02/2021
Đọc thêm

CyberKid ra mắt đường dây nóng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 04/02/2021
Đọc thêm

Đường dây nóng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 03/02/2021
Đọc thêm

CyberKid nỗ lực nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn mạng cho hơn 24 triệu trẻ em

Ngày 04/03/2022
Đọc thêm

Cha mẹ 4.0: Tiên phong bảo vệ con trên không gian mạng

Ngày 15/05/2021
Đọc thêm

Bảo vệ trẻ em như thế nào trên không gian mạng trong dịch Covid?

Ngày 15/05/2021
Đọc thêm

Lớp học online giúp trẻ tránh nguy cơ bị xâm hại trên không gian mạng

Ngày 17/06/2021
Đọc thêm

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trong mùa dịch

Ngày 30/06/2021
Đọc thêm

Kiến thức an ninh mạng: "Tấm khiên" bảo vệ trẻ em trên không gian số

Ngày 30/06/2021
Đọc thêm

Palo Alto Networks đồng hành với CyberKid nâng cao nhận thức không gian mạng cho trẻ em Việt Nam

Ngày 01/12/2021
Đọc thêm

Cốc Cốc hợp tác với CyberKid nâng cao nhận thức an toàn không gian mạng cho trẻ em

Ngày 22/12/2021
Đọc thêm

CyberKid Vietnam's activities

Our Vision, Mission and Goals

Our Vision, Mission and Goals

Annual Report

Annual Report about CyberKid Vietnam

Achievements of CyberKid Vietnam's projects and solutions

26.418
Children have participated in CyberKid solutions
92
Parents attended CyberHome's classes
112
Students participated in the Cybersecurity course with experts
493
Volunteers joined CyberKid
82
Cases of Children attacked in cyberspace reported by CyberHotline
arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram