THAM GIA CÙNG CYBERKID

CyberKid Vietnam ra đời với sứ mệnh đảm bảo sự an toàn của Trẻ em Việt Nam trước các mối đe doạ an ninh mạng khi tương tác trên Internet.

MẠNG LƯỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN NGẮN HẠN

Chương trình Tình nguyện viên ngắn hạn của CyberKid Vietnam đào tạo các bạn trẻ từ 16 – 25 tuổi trở thành những người phối hợp cùng với CyberKid, trực tiếp triển khai các giải pháp, dự án và chương trình Bảo vệ Trẻ em trên không gian mạng tới cộng đồng.

Chương trình được tổ chức quanh năm với rất nhiều cơ hội tình nguyện ngắn hạn thú vị giúp các bạn làm phong phú hồ sơ hoạt động ngoại khóa của mình. Tham gia Mạng lưới Tình nguyện viên ngắn hạn ngay hôm nay!

THÀNH VIÊN

Đợt tuyển Thành viên chính thức của CyberKid Vietnam diễn ra hai lần vào tháng 9 và tháng 3 hàng năm. CyberKid tìm kiếm những bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 – 22 tuổi, sinh sống tại Hà Nội, yêu thích các hoạt động xã hội và đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ Trẻ em.

Hãy cập nhật những thông tin mới nhất về các đợt tuyển thành viên sắp tới của CyberKid tại đây nhé!