Sứ mệnh, hành động, mục tiêu

Ra đời vào tháng 5 năm 2020

Ra đời vào tháng 5 năm 2020, CyberKid Vietnam là Doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam bảo vệ, hỗ trợ và phát triển năng lực số cho Trẻ em, Thanh thiếu niên Việt Nam trên không gian mạng.
CyberKid Vietnam được thành lập và bảo trợ về mặt pháp lý bởi Công ty Cổ phần Xã hội CyberKid Việt Nam.
GPKD số: 0105900696
Giấy chứng nhận
arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Verified by MonsterInsights