CyberSchool

Vaccines cho Trẻ trên không gian mạng

Giải pháp cho nhà trường.
Giải pháp dành cho Nhà trường, cung cấp các lớp học “An toàn trên không gian mạng” miễn phí từ 45 đến 90 phút tại các trường tiểu học và trung học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả cho trẻ em trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Quay lại

Tổng quan

CyberSchool là 1 trong 4 giải pháp của CyberKid và là giải pháp được ra mắt đầu tiên trong hệ sinh thái CyberKid.

Để nội dung lớp học "An toàn trên không gian mạng" được thu hút và gây tác động lớn tới nhận thức của Trẻ em, CyberSchool đã và đang hợp tác với các chuyên gia, tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý và công nghệ thông tin, để phát triển các bộ giáo án phù hợp nhất cho từng lứa tuổi.

Đồng thời, để giải pháp lớp học 45-90 phút được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, CyberSchool liên tục tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng đội ngũ Tình nguyện viên ngắn hạn tại địa phương. Đội ngũ này chính là những người sẽ trực tiếp đứng lớp và truyền đạt lớp học ATTKGM tới các em học sinh trên toàn Việt Nam.


Những khoảnh khắc đáng nhớ của CyberSchool


Đối tượng

Đối tượng chính của CyberSchool là các em học sinh trong độ tuổi 9-15 tuổi (lớp 3 đến lớp 10) tại trường tiểu học và trung học tại Việt Nam.

CyberKid tin rằng Trẻ em chính là đối tượng dễ gặp tổn thương nhất trên không gian mạng. Trong khi đó, nhà trường, nơi các em dành phần lớn thời gian mỗi ngày lại chưa có chính sách hay hoạt động nào hiệu quả nhằm giáo dục về An toàn trên không gian mạng nào.

Do đó, CyberSchool đặt Trẻ em trong độ tuổi đi học là đối tượng trọng tâm với mong muốn rằng các em có bước đầu tiếp cận và nhận thức thành công về vấn đề. Đồng thời CyberSchool cũng sẽ trở thành giải pháp giúp Nhà trường phổ biến hiệu quả vấn đề An toàn trên không gian mạng tới học sinh.


Đội ngũ

Để nội dung lớp học "An toàn trên không gian mạng" được thu hút và gây tác động lớn tới nhận thức của Trẻ em, CyberSchool đã và đang hợp tác với các chuyên gia, tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý và công nghệ thông tin, để phát triển các bộ giáo án phù hợp nhất cho từng lứa tuổi.

Đồng thời, để giải pháp lớp học 45-90 phút được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, CyberSchool liên tục tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng đội ngũ Tình nguyện viên ngắn hạn tại địa phương. Đội ngũ này chính là những người sẽ trực tiếp đứng lớp và truyền đạt lớp học ATTKGM tới các em học sinh trên toàn Việt Nam.


Quy trình

Quy trình CyberSchool đưa các chương trình lớp học đến với đối tượng học sinh:

BƯỚC 1

Các bộ giáo án được xây dựng và phát triển phù hợp với từng lứa tuổi, với sự thẩm định của các chuyên gia, tổ chức liên quan.

BƯỚC 2

Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ Tình nguyện viên thông qua việc hợp tác với các trường Đại học tại khu vực.

BƯỚC 3

Triển khai lớp học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và phân công Tình nguyện viên đến từng lớp, trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh.


Sự khác biệt

Điểm khác biệt của lớp học Cyberschool nằm ở 3 yếu tố:

01.

Đội ngũ giảng dạy các lớp học của CyberSchool là lực lượng sinh viên tình nguyện được tuyển chọn từ những trường Đại học hàng đầu cả nước.

02.

Mức độ tương tác cao giữa học sinh với nội dung giáo án và tình nguyện viên do quy mô lớp học nhỏ, từ đó tăng khả năng tiếp thu kiến thức của các em học sinh.

03.

Mức độ lan tỏa cao về nhận thức trong cộng đồng, không chỉ dừng lại ở đối tượng thụ hưởng giải pháp là học sinh do huy động được nhiều thành phần xã hội cùng tham gia như nhà trường, giáo viên, điều phối viên dự án, tình nguyện viên dự án.
arrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Verified by MonsterInsights